Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 180/BC-UBND   Ngày ky´: 14/07/2022  
  Trích yếu: V/v Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT10887-1657787962032-63813000.xls
DT10887-1657787942532-45244191_nguyenthithanhbinh-14-07-2022_17h18p13.doc
DT10887-1657787942532-45244191_nguyenthithanhbinh-14-07-2022_17h18p13_converted(14.07.2022_22h06p17)_signed.pdf
DT10887-1657787962049-01822014(14.07.2022_22h08p14)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình