Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2327/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/12/2021  
  Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025  
Tệp đính kèm:
DT20934-1639614319197-77348614.docx
DT20934-1639614319197-77348614_converted(16.12.2021_14h32p42)_signed.pdf
ke hoach kem theo qd so 2327.docx(16.12.2021_15h54p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý