Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 219/KH-UBND   Ngày ky´: 14/01/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020  
Tệp đính kèm:
DT793-1642128739590-23622630.doc
DT793-1642128739590-23622630_converted(14.01.2022_16h27p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Đức Trí