Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 674/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/06/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Mỹ Duy (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT8446-1654502215831-43842951.doc
DT8446-1654502215831-43842951_converted(07.06.2022_10h14p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh