Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 956/KH-BĐHCĐS   Ngày ky´: 16/03/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3627-1678786103884-03474054_nnminh-15-03-2023_08h58p59.docx
DT3627-1678786103884-03474054_nnminh-15-03-2023_08h58p59_converted(16.03.2023_10h32p24)_signed.pdf
PHU LUC 1(16.03.2023_10h37p52)_signed.pdf
PHU LUC 2(16.03.2023_10h38p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương