Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4348/KH-UBND   Ngày ky´: 07/10/2022  
  Trích yếu: V/v Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT15599-1664953010823-18949401_nnminh-06-10-2022_08h03p39.docx
DT15599-1664953010823-18949401_nnminh-06-10-2022_08h03p39(07.10.2022_07h41p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương