Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6806/UBND-VXNV   Ngày ky´: 15/12/2021  
  Trích yếu: V/v thực hiện cập nhật số liệu báo cáo tiêm chủng vắc xin COVID-19  
Tệp đính kèm:
DT20823-1639465999467-36306320.docx
DT20823-1639465999467-36306320(15.12.2021_07h28p30)_signed.pdf
10295-BYT-086.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc