Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1414/UBND-VXNV   Ngày ky´: 05/04/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2022 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT4844-1649036170397-26602230_nguyendinhtuan-05-04-2022_07h59p28.docx
DT4844-1649036170397-26602230_nguyendinhtuan-05-04-2022_07h59p28(06.04.2022_09h47p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến