Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1165/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/03/2022  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT4111-1647943264212-19632276.doc
DT4111-1647943273440-37534955.pdf
DT4111-1647943264212-19632276_converted(22.03.2022_20h34p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh