Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3681/UBND-KTTH   Ngày ky´: 14/10/2020  
  Trích yếu: V/v ủy quyền ký quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh ngành giáo dục và đào tạo năm 2020.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3681_signed.pdf
Bien ban tong hop sang kien giao duc nam 2020 dau do.pdf
2. To trinh UBND tinh sk Nganh GDĐT 2020(hunglksokhcn)(07.09.2020_15h25p45).docx
3. Dthao - QĐ congnhan SK GDĐT 2020(hunglksokhcn)(07.09.2020_15h28p37).docx
2. To trinh UBND tinh sk Nganh GDĐT 2020(07.09.2020_15h33p53)_signed.pdf
DT2754-1601970071127-49373132_hunglksokhcn-06-10-2020_14h59p07.docx
DT2754-1601970071127-49373132_hunglksokhcn-06-10-2020_14h59p07(06.10.2020_15h13p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung