Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2005/UBND-KTTH   Ngày ky´: 22/05/2023  
  Trích yếu: Về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT7690-1684486346845-86596347.pdf
DT7690-1684486346885-32714643.docx
DT7690-1684486346897-81087191.docx
DT7690-1684639276146-54177877.docx
DT7690-1684639284003-75516127.doc
DT7690-1684639276146-54177877(22.05.2023_13h45p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Lưu Xuân Huy