Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6106/UBND-KTTH   Ngày ky´: 09/11/2021  
  Trích yếu: V.v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Tệp đính kèm:
DT18603-1636359816704-44092504.docx
DT18603-1636359816704-44092504(09.11.2021_09h53p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình