Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 43/VPUB-LCT   Ngày ky´: 14/10/2022  
  Trích yếu: V/v Lịch công tác tuần 42  
Tệp đính kèm:
DT16132-1665739420484-74711352.docx
DT16132-1665739420484-74711352(14.10.2022_16h41p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín