Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 720/KH-UBND   Ngày ky´: 02/03/2023  
  Trích yếu: V/v Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT2785-1677631861261-93891954.docx
DT2785-1677631861261-93891954(02.03.2023_08h01p44)_signed.pdf
DT2785-1677631888802-53893458 (02.03.2023_13h46p52)_signed.pdf
DT2785-1677631880783-47583558(02.03.2023_13h47p07)_signed.pdf
DT2785-1677631880779-38202393(02.03.2023_13h47p31)_signed.pdf
DT2785-1677631880767-21820473(02.03.2023_13h47p46)_signed.pdf
DT2785-1677631880758-77592452(02.03.2023_13h48p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung