Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4351/KH-UBND   Ngày ky´: 07/10/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”  
Tệp đính kèm:
DT15617-1664960344041-14281535.docx
DT15617-1664963934309-38046692.docx
DT15617-1664963934309-38046692_converted(07.10.2022_07h49p52)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO KH 4351(07.10.2022_09h02p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương