Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 569/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/04/2023  
  Trích yếu: Về việc bãi bỏ Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT6387-1682412366933-00116037_nguyennhungoc-26-04-2023_07h25p50.docx
DT6387-1682412366933-00116037_nguyennhungoc-26-04-2023_07h25p50(27.04.2023_09h06p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý