Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1971/CTR-UBND   Ngày ky´: 11/05/2022  
  Trích yếu: V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Tệp đính kèm:
DT6904-1652244226850-69819659.docx
DT6904-1652244226850-69819659_converted(11.05.2022_14h16p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình