Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1116/KH-UBND   Ngày ky´: 27/03/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức tọa đàm tọa đàm kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT3719-1679564257947-06744220.docx
DT3719-1679564257947-06744220(27.03.2023_07h42p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc