Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 403/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/04/2022  
  Trích yếu: Về việc cho phép thành lập Hội Golf Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT4956-1649377700777-36787184.docx
DT4956-1649377700777-36787184(08.04.2022_15h28p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc