Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1663/CTR-UBND   Ngày ky´: 20/04/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5732-1650356890716-51285268_nguyenthithanhbinh-20-04-2022_10h49p26.docx
DT5732-1650356890716-51285268_nguyenthithanhbinh-20-04-2022_10h49p26(20.04.2022_22h50p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương