Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 809/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/07/2022  
  Trích yếu: Về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9992-1656563020064-25928611_nguyendinhtuan-30-06-2022_22h40p42.docx
DT9992-1656563020064-25928611_nguyendinhtuan-30-06-2022_22h40p42_converted(01.07.2022_14h10p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc