Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 53/KH-BCĐ   Ngày ky´: 05/01/2022  
  Trích yếu: V/v Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT215-1641368242128-91726762.docx
DT215-1641368242128-91726762_converted(05.01.2022_21h21p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung