Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2551/KH-UBND   Ngày ky´: 23/06/2023  
  Trích yếu: V/v KH Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9805-1687427018099-19846334.docx
DT9805-1687427018099-19846334_converted(23.06.2023_11h09p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh