Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 29/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/06/2022  
  Trích yếu: V/v Bãi bỏ khoản 4 Điều 1 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ủy quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  
Tệp đính kèm:
DT8516-1654585756074-71695946.docx
DT8516-1654585756074-71695946_converted(08.06.2022_13h50p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ