Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 11/VPUB-LCT   Ngày ky´: 11/03/2022  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11/2022 (Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)  
Tệp đính kèm:
DT3475-1646982015905-45251011.docx
DT3475-1646982015905-45251011_converted(11.03.2022_14h22p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình