Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1495/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/10/2022  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Lan (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT16967-1667184492711-69621673.doc
DT16967-1667184492711-69621673_converted(31.10.2022_10h12p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh