Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4288/UBND-KTTH   Ngày ky´: 03/10/2022  
  Trích yếu: V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam  
Tệp đính kèm:
DT15292-1664505032822-28595969.pdf
DT15292-1664505023579-61638884_nguyenthithanhbinh-03-10-2022_08h50p00.docx
DT15292-1664505023579-61638884_nguyenthithanhbinh-03-10-2022_08h50p00_converted(03.10.2022_14h11p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương