Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4560/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 20/10/2022  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp  
Tệp đính kèm:
DT15988-1665634185812-55136030_vominhtam-20-10-2022_10h11p00.doc
DT15988-1665634185812-55136030_vominhtam-20-10-2022_10h11p00(20.10.2022_16h53p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang