Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4587/UBND-KTTH   Ngày ky´: 21/10/2022  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT16405-1666255592386-53833287_nguyenthithanhbinh-20-10-2022_22h29p00.docx
DT16405-1666255592386-53833287_nguyenthithanhbinh-20-10-2022_22h29p00(21.10.2022_15h28p14)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương