Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4366/KH-UBND   Ngày ky´: 07/10/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT15639-1664978973573-28489228.docx
DT15639-1664978973573-28489228_converted(07.10.2022_14h38p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc