Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 119/BC-UBND   Ngày ky´: 07/04/2021  
  Trích yếu: V/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội Quý Ivà một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021  
Tệp đính kèm:
Bao-cao-KT-XH-Quy-1-2021-sau-hop-Tinh-uy-.docx
Bao-cao-KT-XH-Quy-1-2021-sau-hop-Tinh-uy-_converted(07.04.2021_08h18p53)_signed.pdf
Bieu-TH-KT-XH-Quy-I-2021-sau-khi-Hop-TU(07.04.2021_08h22p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào