Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 738/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/12/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Đề án kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20571-1672108089287-75667806.docx
DT20571-1672108089287-75667806_converted(29.12.2022_10h41p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc