Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2020/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 22/05/2023  
  Trích yếu: V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích  
Tệp đính kèm:
DT1448-1684139275958-94797175(15.05.2023_16h16p42)_signed.pdf
cong van gui cac bo, nganh ve trien khai qd45 .pdf
DT7520-1684376632149-28381477_vominhtam-22-05-2023_11h35p13.doc
DT7520-1684376632149-28381477_vominhtam-22-05-2023_11h35p13(22.05.2023_16h29p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm