Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 769/KH-UBND   Ngày ky´: 06/03/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2971-1677805549803-36162789.doc
DT2971-1677805549803-36162789(06.03.2023_09h35p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến