Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 916/KH-BTC   Ngày ky´: 08/03/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Khai trương các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 – 01/4/2022), gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1097 – 30/4/2022)  
Tệp đính kèm:
DT3044-1646626498241-82888789_vominhtam-07-03-2022_11h50p50.docx
DT3044-1646626498241-82888789_vominhtam-07-03-2022_11h50p50_converted(08.03.2022_07h41p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam