Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4238/UBND-VXNV   Ngày ky´: 28/09/2022  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT14963-1663948257347-54928048.pdf
DT14963-1664278376449-25398357_vominhtam-28-09-2022_08h46p04.doc
DT14963-1664278376449-25398357_vominhtam-28-09-2022_08h46p04_converted(28.09.2022_14h24p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh