Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 221/UBND-VXNV   Ngày ky´: 18/01/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT901-1673945479960-50376045_nguyendinhtuan-17-01-2023_16h59p56.docx
DT901-1673945479960-50376045_nguyendinhtuan-17-01-2023_16h59p56(18.01.2023_22h38p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc