Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 552/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 20/02/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT1584-1676336796702-03040495_vominhtam-20-02-2023_11h07p58.doc
DT1584-1676336796702-03040495_vominhtam-20-02-2023_11h07p58_converted(20.02.2023_14h05p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hữu Danh