Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 706/BVĐ-CQTT   Ngày ky´: 01/03/2023  
  Trích yếu: Về việc vận động tham gia hỗ trợ thực hiện Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”  
Tệp đính kèm:
DT2721-1677551859875-00127272_vominhtam-28-02-2023_16h40p18.docx
706 BVD_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Đức Trí