Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1025/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/07/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT11352-1658712669691-12597651.doc
DT11352-1658712669691-12597651_converted(25.07.2022_21h31p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn