Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 178/UBND-VXNV   Ngày ky´: 13/01/2021  
  Trích yếu: triển khai thực hiện Công văn số 208/VPCP-QHQT ngày 09/01/2021 của Văn phòng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
trien khai CV so 208 cua VPCP_nguyendinhtuan-12-01-2021_10h25p41.doc
trien khai CV so 208 cua VPCP_nguyendinhtuan-12-01-2021_10h25p41(13.01.2021_13h10p33)_signed.pdf
208_VPCP-QHQT_09012021.docx
208_VPCP-QHQT_09012021_1-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc