Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4931/KH-UBND   Ngày ky´: 10/11/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030  
Tệp đính kèm:
DT17450-1667984576094-16775257_nguyendinhtuan-09-11-2022_16h53p29.docx
DT17450-1667984576094-16775257_nguyendinhtuan-09-11-2022_16h53p29(10.11.2022_14h19p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý