Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 168/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/02/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Vũ Mạnh Nhân (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT1657-1675909925962-79080742.doc
DT1657-1675909925962-79080742_converted(13.02.2023_13h56p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh