Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6274/UBND-VXNV   Ngày ky´: 17/11/2021  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức  
Tệp đính kèm:
DT19198-1637132620806-06028885.docx
DT19198-1637132620806-06028885_converted(17.11.2021_15h48p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc