Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5578/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/12/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT20260-1671621597550-31355626.pdf
DT20260-1671621597599-36431763.pdf
DT20260-1671621597657-60396297.pdf
DT20260-1671621597698-26757941.xlsx
DT20260-1671621597708-67355908.pdf
DT20260-1671675398766-64033032_vominhtam-22-12-2022_11h04p21.doc
DT20260-1671675398766-64033032_vominhtam-22-12-2022_11h04p21_converted(22.12.2022_14h21p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh