Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6372/UBND-KTTH   Ngày ky´: 22/11/2021  
  Trích yếu: V/v thực hiện cài đặt phần mềm PC-COVID và quét mã QR  
Tệp đính kèm:
DT19441-1637553276827-22254884_nnminh-22-11-2021_15h08p41.docx
DT19441-1637553276827-22254884_nnminh-22-11-2021_15h08p41(22.11.2021_20h03p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương