Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 937/UBND-KTTH   Ngày ky´: 15/03/2023  
  Trích yếu: V/v tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐCĐS ngày 09/3/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT3667-1678848147821-57133466.pdf
DT3667-1678848131571-48569957_nguyenthithanhbinh-15-03-2023_10h21p27.docx
DT3667-1678848131571-48569957_nguyenthithanhbinh-15-03-2023_10h21p27_converted(15.03.2023_14h39p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương