Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 371/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/06/2022  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Hải  
Tệp đính kèm:
DT9890-1656456693044-03898466.docx
DT9890-1656456693044-03898466_converted(30.06.2022_14h35p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà