Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1587/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/11/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT17582-1668053442156-34165025_nguyendinhtuan-11-11-2022_10h28p26.doc
DT17582-1668053442156-34165025_nguyendinhtuan-11-11-2022_10h28p26(14.11.2022_13h59p23)_signed.pdf
DT17582-1667880179112-57255719.doc(14.11.2022_14h51p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc