Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3870/KH-UBND   Ngày ky´: 07/09/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13667-1662453285042-36805387_lehuyen-06-09-2022_20h26p16.docx
DT13667-1662453285042-36805387_lehuyen-06-09-2022_20h26p16(07.09.2022_07h48p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào